شرکت مهسان دارو طب | وارد کننده و نمایندگی محصولات شرکتهای Sigmaaldrich , sigma-aldrich, fluka, supelco, gibco, invitrogen, alfa aesar, merck, millipore, acros, thermo, neb, abcam, santacruz, r&n, ebioscience, bd, biovision, abnova, bio-rad, ge healthcare, qiagen, cayman, enzo, roche, biolegend, hach, applichem, promega, polyscience, genescript, anaspec, zymo research, usp, promocell, miltenyi biotech, perkin elmer, randox, abd serotec, affymetrix, calbiochem, stemcell, amersham, pall, solaronix, ambion , mp medicals, hyclone, serotech, tocris, celsignaling, novagen, jenway, genway, leco, peprotech, nist, edqm, pierce, mybiosource, stratech, corning, gentex, lgc standard, sarstedt, vectorlabs, inorganic ventures در ایران